W wykazie prac rządu pojawił się wczoraj projekt przepisów o rejestrowanych związkach partnerskich.

- „Po wielu miesiącach spotkań, negocjacji i pracy zespołu eksperckiego - projekt ustawy o związkach partnerskich oficjalnie na ścieżce rządowe”

- ogłosiła minister ds. równości Katarzyna Kotula.

Polska Agencja Prasowa skierowała do biura prasowego KEP pytania o stanowisko Kościoła w Polsce w tej sprawie. W odpowiedzi przypomniano, że stanowisko Kościoła na temat związków partnerskich zawarto w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary „Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków między osobami homoseksualnymi” z czerwca 2003 roku. W dokumencie tym stwierdzono, że szacunek do osób homoseksualnych nie może oznaczać zaaprobowania zachowań homoseksualnych i legalizowania homoseksualnych związków.

- „Biskupi wielokrotnie, i przy okazji wielu dokumentów, podkreślali, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo jako takie, a także rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są otoczone szczególną troską Kościoła oraz znajdują się pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej, co jest zapisane w art. 18 Konstytucji. Biskupi przypomnieli to m.in. w komunikacie po obradach z 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z marca tego roku”

- przypomniało biuro prasowe KEP.

W odpowiedzi na pytania PAP wskazano również na stanowisko KEP w kwestii LGBT z sierpnia 2020 roku, w którym stwierdzono, iż „obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów, a Kościół nie może się zgodzić na rozszerzenie rozumienia małżeństwa i rodziny oraz zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, a także uznanie związków partnerskich tworzonych przez pary tej samej płci wraz regulacją sytuacji majątkowej, alimentów i dziedziczenia, a także umożliwienie związkom monopłciowym adopcji dzieci oraz przyznanie osobom od 16. roku życia prawa do określenia swojej płci”.