Lollobrigida podkreślił, że po wyborach do europarlamentu 9 czerwca Europa musi zmienić kierunek, uwzględniając zmieniające się realia geopolityczne oraz dynamikę rynku i globalnej konkurencji. W kontekście skutków wojny na Ukrainie, napięć na Bliskim Wschodzie oraz zmian klimatycznych, minister apeluje o uproszczenie reguł unijnej polityki rolnej oraz wzmocnienie dochodów rolników.

Jego stanowcze słowa podkreślają potrzebę wprowadzenia istotnych zmian mających na celu wsparcie rolników jako zarządców swoich upraw. Wskazał także na rolę włoskiego rządu w debacie europejskiej, podkreślając aktywne zaangażowanie we wpływ na decyzje dotyczące rolnictwa.

Tymczasem portal Politico zauważa narastający bunt rolników przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Protesty rolników, które obejmują wiele krajów europejskich, wyrażają sprzeciw wobec założeń ekologicznych, uznając je za szkodliwe dla produkcji rolno-spożywczej. Zieloni mogą odczuć konsekwencje tych protestów podczas nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W obliczu narastającej konfrontacji między interesami rolników a postulatami ekologicznymi, kluczowe staje się znalezienie równowagi pomiędzy ochroną środowiska a zapewnieniem dochodów rolnikom. Dążenie do kompromisu i dialogu między stronami konfliktu może być kluczem do znalezienia rozwiązania korzystnego dla wszystkich zaangażowanych stron.