Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w spotkaniu w Paryżu, gdzie odbywają się rozmowy dotyczące wsparcia dla Ukrainy. Głowy państw, szefowie rządów i ministrowie z 28 krajów zbierają się w Pałacu Elizejskim, a Polskę reprezentuje prezydent Duda. Tematem rozmów są m.in. sytuacja na Ukrainie oraz bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowej.

Prezydent Duda podkreślił, że mobilizacja sojuszników Ukrainy jest konieczna i wymaga podjęcia twardych decyzji w celu zwiększenia wsparcia dla Kijowa. Francuski prezydent Emmanuel Macron ostrzegł przed narastającym zagrożeniem ze strony Rosji, wskazując na trudną sytuację na froncie ukraińskim oraz plany nowych ataków ze strony Rosji.

W Pałacu Elizejskim trwają dyskusje dotyczące form wsparcia dla Ukrainy, działań Rosji oraz umocnienia bezpieczeństwa w regionie Europy w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Prezydent Duda podkreślił, że tematyka bezpieczeństwa jest jego priorytetem, a omawiane kwestie są częścią szerszego planu, który będzie dyskutowany także na nadchodzącym szczycie NATO w Waszyngtonie.

W kontekście rozpoczęcia polskich ćwiczeń wojskowych Dragon-24, prezydent Duda podkreślił znaczenie przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej oraz ewentualnej obrony granic NATO. W nadchodzących dniach planowane jest także spotkanie VIP day, które będzie skupione na praktycznych aspektach współpracy.

W sobotę, 24 lutego, minęła druga rocznica od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, która spowodowała liczne ofiary po obu stronach konfliktu. Prezydent Duda podkreślił w wywiadzie, że istnieje realne niebezpieczeństwo ataku ze strony Rosji na państwa bałtyckie, Polskę i inne kraje wschodniej flanki NATO. W obliczu tego zagrożenia ważne jest podjęcie działań zapobiegawczych i zjednoczenie sojuszników w celu zapewnienia bezpieczeństwa regionu.

Spotkanie w Paryżu stanowi istotny moment dla wspólnej reakcji na agresję Rosji na Ukrainę oraz okazję do dyskusji nad dalszymi krokami w zakresie wsparcia dla Ukrainy i umocnienia bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Prezydent Duda aktywnie uczestniczy w tych ważnych rozmowach mających na celu wzmocnienie solidarności i obronności regionu w obliczu rosyjskich działań agresywnych.