Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił sześciu osobom zarzuty dotyczące udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu organizowanie wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy państwowej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk i 264 § 3 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę ucieczki, na wniosek prokuratora wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec kolejnych 5 podejrzanych, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu wbrew obowiązującym przepisom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przekraczania granicy białorusko-polskiej. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy dokonywali przerzutu obcokrajowców, nieposiadających dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy Unii Europejskiej. Następnie przetransportowywali ich do krajów Europy Zachodniej. W ten sposób mogli przemycić nawet 2 600 osób. Imigrant płacił przemytnikom co najmniej kilka tysięcy dolarów.

Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu nielegalnej migracji już na terenie Turcji, Iraku i na Białorusi. Imigrantami byli najczęściej Irakijczycy, Syryjczycy i Palestyńczycy, którzy najpierw trafiali na Białoruś, a następnie po nielegalnym przekroczeniu granicy z Polską, byli transportowani w głąb kraju, aż do granicy niemieckiej.

Aktualnie w toku postępowania Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie zarzuty usłyszały 32 osoby wśród których są m.in. obywatele Białorusi, Ukrainy, Syrii, Iraku, Turcji, Gruzji i Polski.

Śledztwo prowadzone jest przy współpracy służb z Polski, Litwy, Niemiec oraz Eurojustu i Europolu.