O powołaniu zespołu w komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej poinformowała rzecznik prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

- „Prokurator Generalny Adam Bodnar dostrzegając wagę problematyki związanej z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2024 r. powołał Zespół, którego celem jest przygotowanie założeń systemowej, kompleksowej i szczegółowej strategii przeciwdziałania takim zachowaniom i ich karania”

- czytamy.

Pracami zespołu pokieruje dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, która specjalizuje się w zakresie prawa antydyskryminacyjnego.

- „Zespół opracuje nowe wytyczne i polecenia, które mają zapewnić właściwą reakcję organów władzy państwowej w związku z przestępstwami tego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem problemu mowy nienawiści obecnej w Internecie”

- przekazała prok. Adamiak.

Wyznaczono też prokuratorów mających zajmować się tego typu sprawami.

- „We wszystkich prokuraturach okręgowych i rejonowych wyznaczono po dwóch prokuratorów do prowadzenia spraw tej kategorii. Ponadto w prokuraturach okręgowych, regionalnych oraz w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej prowadzony jest stały monitoring  spraw, co pozwala na gromadzenie i analizę materiałów

z jednostek podległych, w tym danych dotyczących form, kierunków i dynamiki tego rodzaju przestępczości oraz sposobu działania sprawców”

- poinformowano w komunikacie.