· Lekarze namawiali matkę do przyjęcia tabletki poronnej w celu usunięcia rzekomo nieżyjącego dziecka.

· Kobieta nie zgodziła się jednak na zażycie środka, po czym urodziła zdrową córkę.

· Matka złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia jej poczętego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

· Początkowo Prokuratura Rejonowa w Lubartowie odmówiła wszczęcia postępowania. To postanowienie uchylił jednak sąd.

· Sprawę ponownie rozpatrzyła lubartowska prokuratura. Obecnie postępowanie trafiło do Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

· Niezależnie od tego toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w związku z brakiem należytej staranności w procesie diagnostycznym.

· Pomocy prawnej matce udziela Instytut Ordo Iuris.

_______

Pani Paulina zgłosiła się do lekarza w październiku 2022 r. Tam zdiagnozowano, że dziecko, z którym była w ciąży, jest martwe. Kobieta otrzymała skierowanie do szpitala w celu usunięcia nieżywego – jak się wydawało – dziecka. W szpitalu troje lekarzy potwierdziło diagnozę o śmierci dziecka, mimo że inny lekarz stwierdził, że jest to wczesna i dobrze rozwijająca się ciąża. Lekarze namawiali panią Paulinę do zażycia tabletki poronnej. Kobieta odmówiła jej przyjęcia, po czym urodziła zdrową córkę.

Matka twierdzi, że nie była informowana o możliwych skutkach przyjęcia tabletki poronnej. Ponadto z jej relacji jedna z lekarzy optujących za przyjęciem przez pacjentkę pigułki, miała oznajmić, że badanie, na podstawie którego inny lekarz podważał diagnozę jakoby dziecko było martwe, nic nie wnosi. Sprawą zainteresowały się lokalne i ogólnopolskie media.

Kobieta złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia jej nienarodzonego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W lutym 2022 r. Prokuratura Rejonowa w Lubartowie przesłuchała panią Paulinę, po czym następnego dnia odmówiła wszczęcia postępowania.

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris złożyli w imieniu pacjentki zażalenie na postanowienie prokuratury. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris przekonywali, że postępowania lekarzy, polegającego na podaniu pacjentce tabletki poronnej, nie można uznać za „działanie rutynowe”, a postanowienie prokuratury było przedwczesne. Sąd Rejonowy w Lubartowie przychylił się do złożonego środka odwoławczego i wydał postanowienie o uchyleniu zaskarżonego postanowienia oraz przekazał sprawę Prokuratorowi Rejonowemu w Lubartowie w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego.

Zdaniem sądu, zebrana dokumentacja w ogóle nie pozwalała na stwierdzenie, na jakiej podstawie lekarze uznali dziecko za martwe i dlaczego zalecali przyjęcie substancji mającej powodować jego wydalenie z organizmu matki. Sąd zgodził się także z argumentacją prawników Ordo Iuris, że postępowanie powinno być prowadzone nie tylko w kierunku wyjaśnienia, czy doszło do popełnienia przestępstwa z art. 160 § 2 k.k. (narażenie poczętego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo), ale również art. 157a § 1 k.k. w związku z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 9 § 1 k.k. (usiłowanie uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu w zamiarze ewentualnym).

Z tego powodu, sąd zobowiązał prokuraturę do przeprowadzenia szeregu czynności, w tym m. in. przesłuchania lekarzy i powołania biegłego z zakresu ginekologii i położnictwa. W lutym 2024 r. sprawa trafiła do wydziału do spraw błędów medycznych Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Równolegle trwa postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Na początku tego roku Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej postawił trzem lekarzom zarzuty braku należytej staranności w procesie diagnostycznym przy wykonywaniu badania USG ciąży i skierował do sądu lekarskiego wnioski o ich ukaranie.