Cisza wyborcza potrwa aż do zakończenia głosowania, czyli momentu zamknięcia lokali wyborczych, co nastąpi w niedzielę o  godz. 21. 

Głosować w drugiej turze wyborów samorządowych będzie można już od godz. 7.

Za naruszenie ciszy wyborczej uważa się każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Co prawda plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane, jednak nie wolno już np. poruszać się pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi. Nie wolno również prowadzić agitacji wyborczej w przestrzeni internetowej.