Ks. Raś został odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie dekretem z maja. Proboszcz jednak postanowił odwołać się do Watykanu. Teraz PAP, powołując się na anonimowe źródło w parafii donosi, że Watykan wstrzymał dekret do wyjaśnienia sprawy. Do tego czasu ks. Raś pozostanie więc proboszczem.

„Coś złego dzieje się z funduszami”

Przypomnijmy, że dekret o odwołaniu proboszcza był poprzedzony listem, w którym abp Jędraszewski poprosił go o ustąpienia ze stanowiska. Powodem miały być uchybienia wykryte w ramach wizytacji i audytu przeprowadzonych w parafii. W grudniu ub. roku sprawę komentował śp. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

- „Ta sprawa się ciągnie od kilku lat, nie wybuchła teraz. Pretensje pojawiały się już wcześniej np. w 2018 roku i dotyczyły remontu Prałatówki, czyli plebani. Sygnałów było kilka, które mówiły o tym, że coś złego dzieje się z tymi funduszami. Niektórzy tłumaczyli to brakiem doświadczenia. Były głosy, że parafia nie powinna się zajmować sprawami przedsiębiorczymi. Mówili też, że to błąd, że proboszcz zajmuje się hotelem, czy sklepami”

- mówił w rozmowie z dziennikiem.pl.