Cytowany przez Katholisch.de uczony podkreśla, że „fizyka pozbawiona perspektywy Boga jest niemożliwa”. Przypomina, że religijność charakteryzowała naukowców, którzy zbudowali współczesną fizykę. Jego zdaniem fizyk, badając świat materialny, musi sięgać myślą dalej i widzieć sens swojej pracy w kontekście filozoficzno-teologicznym. Jeśli natomiast rezygnuje z tego szerokiego spojrzenia, to ogranicza swoją perspektywę.

Prof. Falcke apeluje, aby z większą otwartością dyskutować na uniwersytetach o „Bogu jako o pochodzeniu wszystkiego”. Jego zdaniem potrzeba, by „filozofowie i teologowie odważyli się ponownie zbliżyć do fizyki, a fizycy – do filozofii i teologii”.