Zespół funkcjonujący w ministerstwie zdrowia, pracuje pod przewodnictwem prof. Czajkowskiego nad opracowaniem wytycznych dotyczących możliwości abortowania dzieci poczętych również ze względu na przesłankę tzw. zdrowia psychicznego kobiety.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w swym oświadczeniu oznajmiło, że w ministerstwie zdrowia pracuje zespół „mający zająć się postępowaniem w przypadkach zagrożenia stanu zdrowia psychicznego kobiety ciężarnej i stosowaniem w tych okolicznościach zabójstwa dziecka w łonie matki”.

„Informacja o działaniu takiego zespołu jest tym bardziej niepokojąca, że zespół ten obraduje niejawnie, a wśród jego członków nie ma przedstawicieli lekarzy opowiadających się po stronie obrony życia ludzkiego, przez co naruszono zasady rozsądku, demokracji, etyki i prawa” – czytamy w oświadczeniu katolickich lekarzy.

KSLP wyraziło głębokie zaniepokojenie utajnieniem obrad aborcyjnego zespołu, pracującego w resorcie zdrowia nadzorowanym przez minister Katarzynę Sójkę.

„Projekt podobnych wytycznych powinien być szeroko konsultowany, szczególnie wśród lekarzy. Domagamy się zatem wglądu w przebieg prac zespołu” – zaapelowali katoliccy lekarze.

W piśmie podkreślono również że „tworzenie nowej interpretacji obowiązującego prawa w celu rozszerzenia listy przesłanek, których obecność może uzasadniać zabójstwo prenatalne dziecka ze względu na zdrowie psychiczne matki jest manipulacją i jest niezgodne z konstytucją i obowiązująca ustawą”.