Kard. Gerhard Müller przewodniczy częstochowskiemu Triduum dla duchowieństwa przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Wczoraj, wspólnie z metropolitą częstochowskim abp. Wacławem Depo, niemiecki duchowny celebrował Mszę świętą w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

- „Chętnie przybywam do Częstochowy, do Matki Bożej Częstochowskiej. Trzeba podkreślić, że Maryja jest obecna na całym świecie, Ona jest dla nas Orędowniczką, która działała w przeszłości, ale działa też patrząc na przyszłość. Jest Wspomożycielką wiernych, dlatego chętnie tu przyjeżdżam. Proszę Ją, by wspierała Kościół na całym świecie i aby dalej prowadziła nas w przyszłość z Chrystusem”

- powiedział jeden z najbliższych współpracowników papieża Benedykta XVI.

Podkreślił, że w sposób szczególny modli się za Polskę.

- „Chciałbym prosić Matkę Bożą, przy Jej Cudownym Obrazie, o wszelkie potrzebne łaski dla Polski. W sposób szczególny o to, aby Polacy uświadomili sobie, że Ona jest tą, która prowadzi nas do Chrystusa, i która jest bardzo ważna, i żeby przez Jej wstawiennictwo Polacy zachowali wiarę i nie dali się zwieść jakimś fałszywym ideologiom, które są niebezpieczeństwem”

- wskazał.

Maryję, Matkę Kapłanów prosił też o nowe powołania i powierzył jej przyszłych duchownych.