03 marca 2024

Organizatorzy i Uczestnicy

XII Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

– Tropem Wilczym

 

 

Szanowni Państwo!

Obchodząc Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oddajemy cześć tym, którzy po klęsce hitlerowskich Niemiec nie złożyli broni, lecz trwali w oporze przeciwko nowej czerwonej okupacji. Łączę się w hołdzie dla poległych za wierność Ojczyźnie ze wszystkimi, którzy pielęgnują pamięć o ich bohaterstwie. Pozdrawiam osoby i środowiska zaangażowane w organizację XII Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym.

Wspominamy dziś żołnierzy drugiej konspiracji – tajnej struktury, która powstała 80 lat temu. Na początku 1944 roku walcząca z Niemcami armia sowiecka wkroczyła na przedwojenne terytorium II Rzeczypospolitej. Nasi przywódcy byli świadomi, że tak zwani wyzwoliciele chcą poddać Polskę władzy Stalina, dlatego postanowili stworzyć sieć oporu uzupełniającą działania Armii Krajowej. Zaczątkiem nowego podziemia niepodległościowego stała się organizacja „Nie”, tworzona przez gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Tegoroczne obchody zbiegają się więc z jubileuszem narodzin zrywu, w którym wzięły udział tysiące partyzantów i konspiratorów walczących przeciw sowieckiemu zniewoleniu. Oddajemy cześć bohaterom, którzy za niezłomność płacili więzieniem, torturami, śmiercią i skazaniem na zapomnienie.

Pamięć o nich przetrwała, przechowywana w rodzinach, społecznościach lokalnych, a w ostatnich dekadach została przywrócona całemu narodowi. Dzięki olbrzymiej pracy badaczy odnaleziono, zidentyfikowano i godnie pogrzebano szczątki wielu bohaterów podziemia antykomunistycznego. W wielu miejscowościach powstały pomniki upamiętniające ich heroizm i poświęcenie. Władze samorządowe nazywają ich imionami ulice, place i parki. Także lokalne instytucje kultury, muzea, biblioteki, szkoły, stowarzyszenia, grupy rekonstrukcyjne i liczni społecznicy odgrywają doniosłą rolę w przypominaniu Wyklętych–Niezłomnych. Wielkie znaczenie mają też biegi Tropem Wilczym, które odbywają się w setkach polskich miejscowościach, a nawet poza granicami kraju. Sportowa rywalizacja integruje społeczności lokalne wokół postaci bohaterów walk o wolną Polskę – często najbliższych miejscowej społeczności, znanych osobiście starszym, a młodszym – ze wspomnień domowych i sąsiedzkich. Dziękuję lokalnym wspólnotom za to, że pielęgnują pamięć o nich i opowiadają ich historię kolejnym pokoleniom.

Wszystkim startującym w tegorocznych biegach Tropem Wilczym życzę powodzenia, sportowej satysfakcji, ale także głębokiej refleksji nad losami patriotów, którzy nigdy nie poddali się terrorowi komunistycznemu. Ostatni z nich – Józef Franczak „Lalek” poległ w walce w 1963 roku. Życzę, by wszyscy Państwo dotarli do 1963. metra biegu, oddając w ten sposób cześć naszym narodowym bohaterom. Pamięć o nich jest patriotyczną powinnością i racją stanu niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej.

Cześć i chwała bohaterom podziemia antykomunistycznego! Wieczna pamięć poległym!

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda