Po dzisiejszym wyjazdowym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk poinformował, że przyjęto uchwałę, na mocy której szef MSWiA wyda rozporządzenie o utworzeniu specjalnej strefy bezpieczeństwa przy granicy z Białorusią. Podkreślił, że rządzący zdecydowali się na taki krok m.in. w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla funkcjonariuszy strzegących granicy.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

- „Rozporządzenie ws. tzw. strefy buforowej zostanie podpisane w środę, a w czwartek wejdzie w życie”

Strefa ma obowiązywać na odcinku ponad 60 km.