1. Kiedy jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku?

2. Rozliczenie podatku z Holandii krok po kroku

3. Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Holandii?

4. Wysokość zwrotu podatku z Holandii

Warto wiedzieć, że rozliczenie podatku z Holandii można dokonać nawet do 5 lat wstecz. Lepiej jednak nie zwlekać - im szybciej przejdziesz przez formalności, tym szybciej będziesz cieszyć się zwrotem podatki.

Kiedy jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku?

Rozliczenie podatku i zeznanie podatkowe nie są niczym nietypowym - w większości europejskich krajów sprawa wygląda podobnie. Także i w Holandii podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy, który rozlicza się z wynagrodzenia, od którego odprowadzana jest do urzędu skarbowego zaliczka na poczet podatku dochodowego. Podatnik jest natomiast zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, jeżeli:

  • holenderski urząd skarbowy wyśle wezwanie do rozliczenia podatku (tzw. Aangiftebrief) - dotyczy to wszystkich osób, niezależnie od tego, czy w danym roku uzyskały dochód czy też nie (w tym drugim przypadku składa po prostu deklarację podatkową zerową,

  • należy do krona osób zameldowanych na stałe w Holandii,

  • szacowany zwrot podatku przekroczy 17 euro lub kwota dopłaty do podatku dochodowego osiągnie lub przekroczy 52 euro. Dla roku 2022 i wcześniejszych było to odpowiednio: 14€ lub więcej w przypadku spodziewanego zwrotu oraz 45€ lub więcej w przypadku wyliczonej dopłaty do urzędu.

Rozliczenie podatku z Holandii krok po kroku

Rozliczenie podatku dochodowego z Holandii można przeprowadzić w ramach holenderskiego lub polskiego urzędu skarbowego. Skąd wiadomo, który wybrać? Wszystko zależy od tego, czy zarabiający ma status rezydenta czy nierezydenta.

Polski rezydent podatkowy to osoba, która przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku i ma tutaj swoje centrum interesów życiowych zawodowych lub osobistych. Zapis ten determinuje czy podatnik posiada ograniczony obowiązek podatkowy czy może podlega pod przepisy dotyczące nieograniczonego obowiązku podatkowego. Polscy rezydenci mają obowiązek rozliczenia podatku w Polsce, także jeśli chodzi o dochody uzyskiwane za granicą - w Polskim zeznaniu PIT należy wykazać dochody z Holandii.

Pod uwagę trzeba wziąć dodatkowo fakt, że pomiędzy Polską i Holandią obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W praktyce oznacza to, że zagraniczne zarobki zostaną uwzględnione w Polsce do obliczania stopy procentowej, ale od tej kwoty w ramach zeznania podatkowego zostanie odliczony podatek holenderski, co zmniejsza zobowiązanie podatkowe.

W przypadku rezydentów holenderskich - osób, które minimum 90% rocznych przychodów osiągają na terenie Holandii - warto rozważyć rozliczenie podwójne (najpierw w polskim urzędzie skarbowym, później zaś z jego holenderskim odpowiednikiem). Dzieki uzyskaniu prawa do ulg w Holandii takie osoby powinny potwierdzić wysokość dochodów uzyskanych w Polsce.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Holandii?

Aby właściwie przeprowadzić rozliczenie i zwrot podatku z Holandii, należy dysponować odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi legalność zatrudnienia i wysokość przychodów. Do rozliczenia potrzebne będą:

  • roczne zestawienie osiąganych dochodów - karta podatkowa, tzw. Jaaropgave, czyli dokument, który możemy porównać do polskiego PIT 11,

  • numer BSN - 9-cyfrowy numer nadawany każdej osobie mieszkającej i pracującej w Holandii, porównywalny z polskim numerem PESEL,

  • numer konta bankowego w formacie IBAN, w celu uzyskania ewentualnego zwrotu,

  • zaświadczenie o dochodach z Polski - formularz UE/WE wystawiany przez Polski Urząd Skarbowy, aby potwierdzić posiadanie prawa do ulg w Holandii.

Do dokumentacji można dołożyć potwierdzenia wydatków na alimenty, naukę czy opiekę medyczną, a także dane o pożyczkach i długach. Lista taka może zostać powiększona, w zależności od tego, jak będzie wyglądać sytuacja podatnika. Za przykład mogą tu posłużyć właściciele mieszkań w Holandii, którzy są zobowiązani uzupełnić informacje o koszty hipoteki czy opłat notarialnych.

Jak złożyć rozliczenie podatkowe z przychodów uzyskiwanych w Holandii w polskim urzędzie? Podatnik powinien wybrać druk zeznania podatkowego PIT 36 uzupełniony o załacznik PIT / ZG. To właśnie ten ostatni dokument podsumowuje dane dotyczące holenderskiego dochodu.

Wysokość zwrotu podatku z Holandii

Kiedy podatnik przeprowadzi rozliczenie holenderskiego podatku, może oczekiwać na moment uzyskania zwrotu podatku. Jego wysokości nie można przewidzieć z góry - to kwestia indywidualna, uwarunkowana przede wszystkim wysokością odprowadzonych zaliczek podatkowych i przychodu z całego roku podatkowego. Oczywiście, w takim zeznaniu podatkowym - zarówno na poziomie polskiego, jak i holenderskiego urzędu skarbowego - uwzględnia się również wszelkiego typu odliczenia z tytułu ulg podatkowych.

W internecie można natomiast znaleźć darmowe kalkulatory zwrotu podatku, uwzględniające także przepisy dotyczące rozliczeń podatku z innych krajów. Aby rezultat był rzetelny, dane muszą być zgodne z kartą podatkową.