Jego podróż do Chin z pakietem skarg i postulatów, które dotyczą nierównych warunków konkurencji dla niemieckich przedsiębiorstw na chińskim rynku, ilustruje trudności w utrzymaniu równowagi między współpracą, a obroną interesów gospodarczych.

Wizyta kanclerza Scholza w Chinach oraz jego próby skrytykowania subwencjonowania chińskiego przemysłu spotkały się z zdecydowaną obroną chińskiego przywódcy, Xi Jinpinga. Ta sytuacja pokazuje, że Niemcy, jako ważny gracz gospodarczy w Europie, borykają się z trudnościami w utrzymaniu równowagi między współpracą gospodarczą a obroną swoich interesów wobec Chin.

Zaburzenia jedności Europy wynikające z tej sytuacji mogą być zauważalne w kontekście różnych podejść państw członkowskich UE do relacji z Chinami. Niejednolite podejścia do kwestii subwencjonowania chińskiego przemysłu czy handlowych relacji z Chinami mogą wpływać na spójność i jedność Unii Europejskiej w kwestiach globalnych oraz podważają zaufanie innych krajów do samolubnych i niesolidarnych działań Berlina.

Dodatkowo, trudności Scholza w przekonaniu Chin do ustępstw czy zmiany ich polityki gospodarczej mogą pokazać, że Niemcy oraz inne państwa europejskie mogą mieć ograniczone możliwości wpływu na decyzje chińskie, co może prowadzić do dalszych zaburzeń w jedności.