Jak dowiadujemy się z mediów przyczyną odmowy był braku wymaganego odpowiedniego poparcia wyborców. Działania komisji opisano w uchwale numer 6/24 i 7/24 z 2 marca, które ujawnił dziennikarz Marcin Dobski.

Według dokumentów, zgłoszenie listy kandydatów na radnych zostało odrzucone z powodu niespełnienia warunków określonych w Kodeksie wyborczym. Pełnomocnik komitetu Koalicji Obywatelskiej nie zdołał uzyskać wystarczającej liczby podpisów, co uniemożliwiło rejestrację tej listy.

Jak informuje Dobski, choć pełnomocnik dostarczył podpisy, część z nich została odrzucona, co skutkowało odmową rejestracji listy. Sytuacja ta stanowi poważną kompromitację dla KO w Gdańsku.