W komunikacie przekazano, że służby ustalają przyczynę śmierci zaznaczając, że na ciele wojskowego odkryto ślady wskazujące na możliwe samobójstwo.

- „Młody mężczyzna, urodzony w 2002 roku, został powołany do wojska w październiku ubiegłego roku i odbywał służbę wojskową (...). W chwili tragedii młodszy sierżant pełnił służbę w patrolu granicznym strzegącym granicy państwa”

- czytamy.

Podobne zdarzenie miało miejsce w marcu ub. roku, kiedy białoruskie służby poinformowały o śmierci 20-letniego poborowego, pełniącego służbę w Brzeskiej Grupie Pogranicznej im. Feliksa Dzierżyńskiego. Wówczas również wskazywano na ślady samobójstwa, ale do tej pory białoruskie władze nie podały przyczyny zgonu.