Na początku swojego listu Thomas Jordan zwrócił uwagę na korzystną współpracę banków centralnych Polski i Szwajcarii.

- „NBP zawsze był ważnym partnerem Szwajcarskiego Banku Narodowego od czasu powstania naszego przedstawicielstwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w 1992 roku. Od tamtej pory, nasze instytucje blisko współpracowały, a nasz związek przynosił wzajemne korzyści naszym krajom”

- napisał.

Zapewnił, że zawsze będzie sprzeciwiał się jakimkolwiek naciskom na banki centralne.

- „Jak podkreślałem podczas wielu wystąpień podczas naszych spotkań w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a zwłaszcza podczas ostatniego, corocznego spotkania w 2023 roku, Szwajcarski Bank Narodowy mocno wierzy, że banki centralne powinny mieć możliwość wykonywania swoich funkcji bez nadmiernej presji politycznej. Niezależność jest niezbędna do ustanawiania i utrzymywania wiarygodności banku centralnego, co z kolei odgrywa kluczową rolę w wypełnianiu uprawnień dotyczących stabilności cen. Jest to szczególnie istotne w okresach, gdy polityka pieniężna musi stawić czoła szeregowi trudnych wyzwań”

- przypomniał.

- „Chciałbym powtórzyć nasze wyrazy uznania dla korzystnej współpracy między Narodowym Bankiem Polskim a Szwajcarskim Bankiem Narodowym w ostatnich latach. Oczekujemy kontynuowania naszej owocnej współpracy w przyszłości”

- zakończył.