Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zaznaczył, że mamy do czynienia z kolejną zbrodnią wojenną Rosji. Dalej mówił, że agresor dopuścił się poważnego pogwałcenia podstawowych norm ochrony środowiska.

Szczerski zaznaczył, że Polska zrobi wszystko, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności oraz ukarać sprawców zbrodni. Równie ostro na temat działań Rosji wypowiadała się większość uczestników dyskusji. Poza Polską, Ukrainą i państwami bałtyckimi nikt jednak nie oskarżył wprost Rosji. Ukraiński ambasador Serhij Kysłycia mówił o zdetonowaniu przez terrorystyczny reżim „bomby masowego środowiskowego rażenia”.

Jak zaznaczył podsekretarz generalny ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths, wysadzenie tamy to „jeden z najbardziej znaczących przypadków zniszczenia infrastruktury cywilnej” od początku wojny. Dodał, że skalę katastrofy poznamy dopiero w najbliższych dniach.