W marcu 2023 roku ówczesna europoseł Janina Ochojska mówiła o rzekomych śmiertelnych ofiarach na granicy polsko-białoruskiej stwierdzając, że ciała mogły zostać „uprzątnięte w zbiorowym grobie w czasie, gdy dostęp do granicy był zamknięty”.

- „Po prostu pozbierano ciała, żeby nie było dowodów”

- mówiła na antenie TOK FM.

- „Mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły”

- dodała.

Sugerowała przy tym, że w „uprzątnięcie” ciał zaangażowani byli polscy leśnicy.

W reakcji na tę wypowiedź, ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił wszcząć postępowanie.

- „Na polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie pomówienia w dniu 10 marca 2023 r. za pomocą środków masowego komunikowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jego pracowników o postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ww. w opinii publicznej lub narazić na stratę zaufania potrzebnego dla prowadzonej działalności”

- przekazała PAP prokuratura.

Postępowanie dotyczyło zniesławienia ściganego z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, „w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo jako oskarżyciel publiczny wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności lub interes społeczny”.

Wczoraj portal Radia Wnet poinformował, że już w lutym, wkrótce po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, postępowanie umorzono.

- „Postanowieniem z dnia 7 lutego 2024r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowania w sprawie zaistniałego w dniu 10 marca 2023 r. pomówienia, za pomocą środków masowego komunikowania się, na antenie TOK FM, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jego pracowników, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, tj.  o czyn z art. 212 § 1 i 2 k.k. – na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. wobec stwierdzenia braku interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu stwierdzonego czynu prywatnoskargowego”

- przekazała dziennikarzom Prokuratura Okręgowa w Warszawie.