G7 zadeklarowało, że zamrożone aktywa Federacji Rosyjskiej mogą zostać wykorzystane do pomocy Ukrainie, a suwerenne aktywa Rosji pozostaną unieruchomione, dopóki Rosja nie zaprzestanie agresji i nie zrekompensuje wyrządzonych szkód. Z zadowoleniem przyjęto uruchomienie rejestru strat powstałych w wyniku rosyjskiej agresji oraz zatwierdzenie przez Unię Europejską aktów prawnych dotyczących zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Ministrowie wyrazili determinację we wzmacnianiu zdolności Ukrainy w zakresie obrony powietrznej oraz zapewnianiu wsparcia militarnej, finansowej, politycznej, humanitarnej i gospodarczej dla rozwoju Ukrainy i jej narodu. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell zaproponował wykorzystanie nadwyżek zysków z zamrożonych aktywów na zakup broni dla Ukrainy, podczas gdy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że Unia Europejska nie cofnie się przed reakcją Moskwy w tej kwestii.

Stanowisko G7 stanowi wyraz solidarności z Ukrainą oraz determinacji w działaniu wobec rosyjskiej agresji. Działania te mają na celu wspieranie Ukrainy w uzyskaniu odszkodowań za straty spowodowane rosyjską agresją oraz wzmocnienie jej zdolności obronnej. Warto zauważyć, że inicjatywa ta może mieć istotny wpływ na sytuację geopolityczną w regionie oraz relacje międzynarodowe.