Choć sam esej jeszcze się nie ukazał, to periodyk „The Jewish Quaterly” opublikował jego zapowiedź. Praca zatytułowana „Wybielenie: Polska i Żydzi” ma skupiać się na „wyzwaniach stojących przed Polską w uznaniu jej roli w Holokauście”.

- „W swoim eseju Grabowski bada, w jaki sposób różne polskie instytucje, w tym rząd, muzea i szkoły, promowały narrację o polskiej niewinności podczas Holokaustu. Dzieli się także swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi ze zniesławieniem i wyzwaniami prawnymi za kwestionowanie narracji historycznej Polski. W eseju podkreślono szersze konsekwencje tych zniekształceń historycznych, które wpływają na rozumienie Holokaustu na całym świecie”

- czytamy.

Na kolejny szkalujący Polaków tekst zareagował wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, który podkreśla, że „gdy w angielskojęzycznej prasie pojawiają się kolejne bzdury od historycznego dyletanta z (niestety) naukowym tytułem, obowiązkiem każdego przyzwoitego Polaka jest te bzdury prostować”.

- „Jako historyk nie mogę pozostać obojętnym na kolejne nieprawdziwe tezy pana Grabowskiego. Tego samego oczekuję również od aktualnego polskiego rządu, na którego czele również stoi (nomen omen) historyk”

- pisze były premier.