Prawne objęcie urzędu biskupa sosnowieckiego przez bp. Ważnego miało miejsce 8 maja br., w uroczystość św. Stanisława BM, w Bazylice Katedralnej w Sosnowcu.

Decyzja papieża Franciszka o nominacji biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, bp. Artura Ważnego, na urząd biskupa sosnowieckiego została ogłoszona 23 kwietnia br. przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce.